roser vives_ agronomia i paisatge 

Agronomia

Consultoria, assitència i redacció de projectes per a noves plantacions, ordenacions de finques, projectes d'explotació, de millora o d'implantació de noves tecnologies.

Disseny d'instal·lacions de reg, construcció de basses i dipòsits, projectes d'estalvi d'aigua i d'eficiència en el reg.

En cada proposta vetllem per el menor impacte ambiental i la major integració al lloc.

Horts Urbans

Horts Urbans

Projecte Projecte d'Horts urbans a l'àmbit de la Font Trobada. Montjuïc.

Lloc Montjuïc (Barcelona).

Data 2016

Superfície 3.000m2

Encàrrec Redacció i execució del projecte

Promotor Districte Sants Montjuïc. Ajuntament de Barcelona

Explotació agro-forestal

Explotació agro-forestal

Projecte Projecte d'Explotació agro-forestal i tractament paisatgístic de la finca de "Can Serra"

Lloc Alella (Barcelona).

Data 2012-13

Superfície 7ha

Encàrrec Redacció i execució del projecte

Promotor Privat

Feixes agrícoles

Feixes agrícoles

Estudi Estudi Estratègic de recuperació i implantació de Feixes Agrícoles al vessant barceloní de la Serra de Collserola.

Lloc Barcelona

Data 2012

Equip Col·laboració amb: Ortoneda-Risse, arquitectes

Encàrrec Redacció de l'Estudi Estratègic

Promotor Ajuntament de Barcelona

Orientació agronòmica

Orientació agronòmica

Projecte Proposta d'Orientació agronómica i criteris d'actuació paisatgística per la finca de "Can Serra"

Lloc Alella (Barcelona).

Data 2012

Superfífie 7ha

Encàrrec Redacció de la Proposta

Promotor Privat